Tag hånd om fremtiden

Man kan aldrig vide, hvad der sker i fremtiden. Dette er noget, der gør livet både spændende og udfordrende, men det kan også gøre livet usikkert og angstprovokerende.
Desværre kan vi ikke helgardere os imod alt, men med en fremtidsfuldmagt kan du sikre, at der bliver taget hånd om din fremtid, hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke og ikke kan varetage din egne interesser.

Proceduren

Udfyld formular

Modtag udkast

Underskriv digitalt

Pris: 995 kr.

Du kan altid få gratis telefonisk rådgivning af en vores dygtige jurister.
Tlf: 28 35 42 47

Derfor er en fremtidsfuldmagt vigtig

Hvad sker der, hvis du bliver syg eller dement og ikke kan træffe beslutninger for dig selv?

Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, så kan du bestemme, hvem der skal kunne træffe beslutninger på dine vegne. Med en fremtidsfuldmagt har du mulighed for at udpege en eller flere fuldmægtige til at varetage dine personlige forhold som f.eks. pleje, omsorg, indlæggelse, bosted og økonomiske forhold som eksempelvis dine bankforretninger, lejeaftaler, salg af hus. Det smarte er, at fuldmagten først træder i kraft på et senere tidspunkt, nemlig når du ikke længere selv har evnen til at tage dig af forholdene f.eks. på grund af sygdom, ulykke eller mental svækkelse. Uden en fuldmagt kan der opstå problemer i både det offentlige system, med bank og forsikringsselskaber. Med en fremtidsfuldmagt er det én selv, der afgør, hvem der skal repræsentere og tage beslutninger for en, hvis man på et tidspunkt ikke selv kan. Mange vælger at indsætte deres nærmeste som fuldmægtigen. Det kan f.eks. være en ægtefælle, bror, søster, barn mv. Hvem har brug for en fremtidsfuldmagt? Sygdom og ulykke kan ramme os alle når vi mindst venter det og derfor er fremtidsfuldmagter relevante for de fleste af os og ikke kun for ældre mennesker, der ønsker at sikre sig grundet alderdom.

Hvad er fordelene ved en fremtidsfuldmagt?

Der er flere fordele forbundet med at oprette en fremtidsfuldmagt og på samme måde store konsekvenser ved at lade være.

Tag stilling til det, mens du stadig kan.

En fremtidsfuldmagt skal oprettes og underskrives, mens du stadig er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Således kan du også sikre dig, at den eller de rette personer, der bliver valgt til at tage sig af dine forhold.

Fremtidsfuldmagt eller umyndiggørelse og værgemål

En fremtidsfuldmagt er tænkt som et alternativ til værgemål. Værgemål er omfattet af værgemålsloven og iværksættes først efter, at du har mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder således, at du ikke får indflydelse på, hvem der skal være din værge eller værgemålets omfang f.eks. om værgen må give større økonomiske gaver til børn hvert år eller størrelsen af evt. vederlag til værgen.

Sikre at der handles ud fra dine interesser

Derudover er der både økonomiske og personlige fordele forbundet med en fremtidsfuldmagt. Da du har valgt en nærtstående person som fuldmægtig, vil vedkommende højst sandsynligt også kende til dine personlige præferencer og handle ud fra disse. På den måde vil beslutninger blive truffet ud fra din interesse.

En fremtidsfuldmagt er en hvilende fuldmagt, der først træder i kraft, såfremt du engang i fremtiden bliver ude af stand til at varetage din økonomi eller andre forhold, pga. sygdom, mental svækkelse eller lignende.

Du skal oprette en fremtidsfuldmagt mens du er rask og frisk.

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.

Som udgangspunkt kan du vælge enhver person som fremtidsfuldmægtig.

Dog skal den/de fremtidsfuldmægtige være over 18 år, på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, og må desuden ikke selv være under værgemål eller have lavet deres egen fremtidsfuldmagt som er sat i kraft.

Om du vil have én eller flere fremtidsfuldmægtige, bestemmer du selv. Du skal desuden vælge om de skal være såkaldt subsidiære fuldmægtige. Det betyder, at de subsidiære fermtidsfuldmægtige alene træder til, hvis de ”primære” fremtidsfuldmægtige må træde tilbage.

Før du bestemmer dig for en fremtidsfuldmægtig, er det altid en god idé, at du orienterer og inddrager personen i dine overvejelser. Hermed sikrer du dig, at personen både vil og kan varetage opgaven.

Du skal være fyldt 18 år, for at kunne oprette en fremtidsfuldmagt. Derudover skal du være i stand til, at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til, at forstå konsekvenserne af, at du opretter en fremtidsfuldmagt. Hvis du f.eks. er under værgemål, kan du ikke oprette en fremtidsfuldmagt.

Når du har udfyldt formularen eller fået rådgivning får du et udkast til din fremtidsfuldmagt sendt.

Inden for 24 timer efter du har godkendt udkastet har vi registreret din fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når registreringen er gennemført, får du besked og kan derefter gå ind på tinglysning.dk og underskrive fremtidsfuldmagten med dit NemID.

Du kan herefter tage kontakt til en notar med henblik på at underskrive den foran notaren.

Herefter skal du ved personligt fremmøde for en notar vedkende dig fremtidsfuldmagten.

Du skal vise notaren legitimation i form af pas eller kørekort. Notaren har pligt til at kontrollere din identitet. Desuden påser notaren, at det er dit eget ønske, at oprette en fremtidsfuldmagt samt at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten.

For at få kontakt til en notar skal du henvende dig til byretten. På hjemmesiden www.domstol.dk, kan du finde den byret, der er tættest på dig. Såfremt du ikke har mulighed for at møde fysisk op ved en notar, kan du anmode om at notaren kommer til dig på din hjemmeadresse eller på hospitalet.

Pris ved notaren

Når du vedkender dig fremtidsfuldmagten for notaren, skal du samtidig betale en retsafgift på 300 kr.

Dette beløb skal man altid betale, når man skal underskrive et dokument foran en notar, uanset om man har udarbejdet dokumentet gennem En Sikker Fremtids ApS eller en given advokat. Det er en god ide at medbringe de 300 kr. i kontanter, da nogle byretter ikke tager imod dankort.

Når fremtidsfuldmagten er oprettet, er den ude af kraft indtil det – måske – bliver relevant at sætte den i kraft.

Det er Familieretshuset, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne herfor er opfyldt.

Fremtidsfuldmægtigens pligter

Som udgangspunkt, skal fremtidsfuldmægtige handle, som du selv ville have gjort. Fuldmagten skal den/de fremtidsfuldmægtige bruge i din interesse og gøre, som du har anvist i fuldmagten, og skal desuden respektere dine forhåndstilkendegivelser og ønsker.

Så vidt muligt, skal fremtidsfuldmægtigen inddrage dig og din ægtefælle eller samlever, før fuldmagten anvendes i vigtigere forhold, fx ved salg af jeres hus.

Det, fremtidsfuldmægtigen ikke må

Fremtidsfuldmægtigen(e) må ikke lave aftaler med sig selv på dine vegne. Fremtidsfuldmægtigen(e) kan heller ikke bruge fuldmagten, hvis der kan være modstridende interesser mellem dig og fremtidsfuldmægtigen. Fremtidsfuldmægtigen kan f.eks. ikke på dine vegne sælge dit hus til sig selv.

Hvis du som fuldmagtsgiver afgår ved døden, ophører fuldmagten automatisk. Kommer du under værgemål, ophører fuldmagten også. Såfremt værgemålet drejer sig om noget, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten, ophører fuldmagten dog ikke.

Familieretshuset fører et ”hvilende” tilsyn med fremtidsfuldmægtigen(e).

Familieretshuset skal derfor ikke godkende fremtidsfuldmægtigenes dispositioner, men har mulighed for at gribe ind, hvis Familieretshuset bliver opmærksom på noget, der kan være i strid med dine interesser. Hvis Familieretshuset vurderer det er nødvendigt, kan Familieretshuset sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft.

Når fremtidsfuldmagten træder i kraft, efter afgørelse fra Familieretshuset, bliver afgørelsen tinglyst i Personbogen. Efter tinglysningen, er fremtidsfuldmagten offentligt tilgængelig.

Har du vedkendt fremtidsfuldmagten for en notar, og vil du lave ændringer eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal det ske for notaren. I den forbindelse vil notaren bl.a. påse din evne til at handle fornuftsmæssigt, og sikre at du selv ønsker ændringen/tilbagekaldelsen.

Ønsker du at ændre din fremtidsfuldmagt, skal du oprette en ny fremtidsfuldmagt, forud for besøget hos notaren. Det sker via den digitale selvbetjeningsløsning på Tinglysning.dk.

Scroll til toppen

Få en gratis rådgivning

Indtast dit navn og telefonnummer nedenfor og bliv ringet op.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.